Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 38

Autorzy: Vera Larkina , Yurij Ruzhin :

Tytuł: Naturalne i sztuczne źródła zakłóceń elektromagnetycznych

Streszczenie: Istnieje duża różnorodność zakłóceń elektromagnetycznych. Mogą być one warunkowo podzielone na zakłócenia naturalne i sztuczne. Nisko-częstotliwościowe emisje elektromagnetyczne rejestrowane na wysokościach zewnętrznej jonosfery niosą znaczącą informację o istnieniu naturalnych i sztucznych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych.

Słowa kluczowe: Nisko-częstotliwościowa emisja, atmosfera zewnętrzna.

wstecz