Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 34

Autorzy: Michał Kaczmarek :

Tytuł: Wpływ zmian napięcia i obciążenia przekładników napięciowych na stopień oddziaływania sinusoidalnych zakłóceń przewodzonych

Streszczenie: Przekładniki pomiarowe powinny zachować swoje metrologiczne właściwości, zarówno przy przebiegach sinusoidalnych, jak i wówczas, gdy transferowane napięcia są odkształcone. Celem przeprowadzonych badań było wyznaczenie wpływu zmian napięcia i obciążenia przekładników napięciowych na stopień oddziaływania sinusoidalnych zakłóceń przewodzonych, z badanego zakresu częstotliwości 200 Hz – 9000 Hz, na ich właściwości metrologiczne.

Słowa kluczowe: zakłócenia przewodzone, przekładnik napięciowy, błąd napięciowy, błąd kątowy, jakość energii, EMC.

wstecz