Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 32

Autorzy: Michał Kaczmarek :

Tytuł: Wpływ wymiarów geometrycznych uzwojeń przekładników napięciowych na ich dokładność w obecności zakłóceń pochodzących od składowej magnetycznej zewnętrznego pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz

Streszczenie: Przekładniki napięciowe o różnych konstrukcjach uzwojeń zostały objęte analizą wrażliwościową na zakłócenia, pochodzące od składowej magnetycznej zewnętrznego pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz pochodzącego od pobliskiego toru prądowego, powodującego w określonych okolicznościach zmianę warunków pracy układu uzwojeń przekładnika i w rezultacie wzrost wartości jego błędów. Zmiany właściwości metrologicznych przekładnika napięciowego w decydującym stopniu zależą od wymiarów geometrycznych uzwojenia pierwotnego i wtórnego przekładnika, czyli od jego konstrukcji.

Słowa kluczowe: obce pole elektromagnetyczne, przekładnik napięciowy, błąd napięciowy, błąd kątowy, EMC.

wstecz