Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 30

Autorzy: Dariusz Janczak :

Tytuł: Adaptacyjny algorytm estymacji stanu w warunkach zakłóceń multiplikatywnych

Streszczenie: W artykule zaproponowano suboptymalny nieliniowy algorytm estymacji stanu w warunkach zakłóceń. Prezentowana metoda opiera się na teorii filtracji nieliniowej oraz wykorzystuje metodę aproksymacji Gaussowskiej.

Słowa kluczowe: estymacja stanu, interferencje, filtracja nieliniowa.

wstecz