Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 28

Autorzy: Andrzej Holiczer , Yury Grishin :

Tytuł: Estymacja procesów fizykochemicznych w obecności zakłóceń impulsowych oraz szumu pomiarowego

Streszczenie: W artykule zaprezentowano problem estymacji procesów fizykochemicznych w obecności zakłóceń impulsowych oraz szumu pomiarowego. Omawianym procesem będzie sygnał wyjściowy z przetwornika pomiarowego wykorzystywanego w fotometrii płomieniowej. Estymacja zostanie przeprowadzona w obecności licznych anomalii oraz szumu pomiarowego, dlatego zostanie zastosowany krzepki algorytm filtracji. Zaprezentowany algorytm zostanie zaimplementowany w rzeczywistym systemie pomiarowym w celu udowodnienia jego skuteczności.

Słowa kluczowe: estymacja nieliniowa, fotometria płomieniowa, krzepki algorytm filtracji, anomalie, implementacja.

wstecz