Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 25

Autorzy: Jurij Griszin :

Tytuł: Algorytm estymacji stanu dyskretnych liniowych systemów dynamicznych odporny na obecność anomalii w pomiarach

Streszczenie: W artykule został przedstawiony algorytm estymacji stanu dyskretnych liniowych systemów dynamicznych odporny na obecność anomalii w pomiarach. Algorytm opracowano w oparciu o teorię filtracji nieliniową z wykorzystaniem metody aproksymacji gaussowskiej. Przedstawiono wybrane wyniki symulacji zaproponowanego algorytmu.

Słowa kluczowe: Zakłócenia impulsowe, estymacja krzepka, filtracja nieliniowa, kompatybilność elektromagnetyczna

wstecz