Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 22

Autorzy: Alberto De Conti , Silverio Visacro , Euler Silva :

Tytuł: Udarowa impedancja wieży w oparciu o nowy sposób wykorzystania równań Jordana

Streszczenie: W niniejszym artykule przeanalizowano przypadki bezpośrednich wyładowań piorunowych w dwie różne wieże wykorzystując nowe równania opisujące impedancje udarowe wyprowadzone z równań Jordan’a. Stworzony model elektromagnetyczny wykorzystano do weryfikacji uzyskanych wyników. Otrzymane wyniki porównano również z wyznaczonymi przy pomocy modeli dostępnych w literaturze. Dobra zgodność pomiędzy zaproponowanymi równaniami i modelem elektromagnetycznym sugeruje, iż modelowanie wieży przy zastosowaniu teorii linii transmisyjnej może być użyteczna do analizy wyładowań piorunowych dla wysokich obiektów, na co najmniej inżynierskim poziomie.

Słowa kluczowe: Wyładowanie piorunowe, modelowanie wież, impedancja udarowa.

wstecz