Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 20

Autorzy: Giennadij Czawka , Norbert Litwińczuk :

Tytuł: Program do symulacji komputerowej wielowrotnikowych szerokopasmowych wzmacniaczy

Streszczenie: W pracy zaprezentowano oprogramowanie komputerowe do projektowania i analizy wielowrotnikowych szerokopasmowych wzmacniaczy mocy do zastosowań radiokomunikacyjnych, z fazowym i częstotliwościowym podziałem kanałów. Przedstawione oprogramowanie może by wykorzystane do analizy zakłóceń elektromagnetycznych w różnych systemach radiokomunikacyjnych.

Słowa kluczowe: zakłócenia elektromagnetyczne, wzmacniacze wielowrotnikowe, komutatory fazowe i częstotliwościowe.

wstecz