Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 14

Autorzy: Jerzy Bajorek , Grzegorz Masłowski , Robert Ziemba , Michał Korzeniowski :

Tytuł: Zastosowanie EMTP-RV Control Devices do modelowania warystorów

Streszczenie: W pracy przedstawiono wybrane problemy modelowania nieliniowych ograniczników przepięć w symulacjach EMTP-RV. Otrzymane wyniki pokazują numeryczne niestabilności wybranego modelu linii elektroenergetycznej 220 kV dla przepięć ze stromym czołem, wywołanych standardowym udarem piorunowym zdefiniowanym w IEC Standard 62305-1. Dla modelu obwodowego EMTP zaproponowano alternatywne podejście z blokami funkcjonalnymi EMTP-RV dla ogranicznika ZnO. Użyteczność schematu blokowego potwierdzono symulacjami przepięć.

Słowa kluczowe: LEMP, modelowanie ograniczników przepięć w EMTP, symulacje przepięć.

wstecz