Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 8

Autorzy: Hussin Allebad , Viacheslav Kizimenko , Natallia Kolbun :

Tytuł: Elektromagnetyczna struktura ekranująca redukująca wolną przestrzeń odbijającą obiektów

Streszczenie: Radio absorbujące materiały często stosowane jako efektywny środek do zmniejszenia przekroju skutecznego celu radiolokacyjnego obiektów metalowych. Wielowarstwowe struktury do elektromagnetycznego ekranowania są opracowane na podstawie dielektrycznych proszkowych złożonych materiałów. Zmniejszenie przekroju skutecznego metalowych płyt wykonano za pomocą pomiarów radarowych w paśmie 1...40GHz.

Słowa kluczowe: przekrój skuteczny celu radiolokacyjnego, ekranowanie, promieniowanie elektromagnetyczne.

wstecz