Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2010 Str. 5

Autorzy: Lia-Elena Aciu , Petre Ogrutan , George Nicolae , Beatrice Bouriot :

Tytuł: Nowa metoda pomiaru współczynnika SEdb dla przewodzących materiałów

Streszczenie: Teoria ekranowania elektromagnetycznego bazująca na równaniach falowych opisuje zachowanie pola elektromagnetycznego w materiale. Model Schelkunoff’a ostatnio wybierany do opisania skuteczności ekranowania materiału ma pewne wady, głównie ograniczenia teoretyczne i standardy opracowane na podstawie tego modelu zostały anulowane. Artykuł przedstawia nowe metody do określenia tłumienia materiału i zdolności ekranowania dla nieznanych materiałów, takich jak nanomateriały, oraz możliwości zastosowania ich w budynkach inteligentnych.

Słowa kluczowe: Ekranowanie, materiał, tłumienie, pomiar.

wstecz