Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 382-387

Autorzy: Zbigniew Swider , Leszek Trybus :

Tytuł: Samostrojenie i adaptacja w regulatorach przemysłowych

Streszczenie: W artykule przedstawiono trzy metody praktycznego nastrajania przemysłowych regulatorów PID. Pierwsza obejmuje identyfikację modelu obiektu dla odpowiedzi skokowej, nastrojenie wstępne oraz korektę wzmocnienia. W drugiej rozszerzono warunek projektowy przy sterowaniu przekaźnikowym uzależniając go od stosunku opóźnienia do stałej czasowej. W trzeciej części opisano algorytm zbliżony do EXACT, który korzystając z ”wzorcowych powierzchni” w kilku krokach znajduje optymalne nastawy PID.

Słowa kluczowe: samostrojenie, adaptacja, identyfikacja modeli, przemysłowe regulatory PID

wstecz