Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 366-371

Autorzy: Piotr Szynkarczyk , Jan Jabłkowski :

Tytuł: Tendencje rozwojowe robotyki mobilnej na przykładzie robotów dla wojska i służb specjalnych

Streszczenie: W ostatnich latach następuje przyspieszenie rozwoju robotów służących w wojsku i policji do rozpoznania i likwidacji zagrożeń terrorystycznych (niebezpieczne substancje, improwizowane ładunki wybuchowe, itp.). Na początku były to bardzo proste i zawodne urządzenia powstałe w wyniku osobistego zaangażowania pirotechników, później prace te zostały zinstytucjonalizowane i roboty stały się bardziej zaawansowane. Przez wiele późniejszych lat kształt tych konstrukcji był wynikiem głównie uwarunkowań technicznych. W efekcie dalszego - trwającego do dziś – rozwoju, roboty zaczęły posiadać funkcjonalność w coraz większym stopniu wynikającą z potrzeb użytkowników i taktyki ich użycia.

Słowa kluczowe: roboty mobilne do zastosowań specjalnych, tendencje rozwojowe

wstecz