Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 361-365

Autorzy: Jerzy Szymański :

Tytuł: Napęd przekształtnikowy w górnictwie i przemyśle wydobywczym

Streszczenie: Powierzchniowe węglowe przenośniki taśmowe to maszyny górnicze powszechnie wykorzystywane w przemyśle górniczym i wydobywczym, które zużywają do 10% energii elektrycznej w kopalniach węgla brunatnego. Zwykle stosowane są w Polsce przenośniki węglowe o stałej prędkości taśmy. Poprzez zastosowanie nowych technik do budowy układów napędowych przenośników węglowych, umożliwiających regulację prędkości taśmy, można zmniejszyć zużycie energii elektrycznej nawet do 50%. Transport węgla jest bardzo energochłonny i proces ten musi być obecnie szczególnie nadzorowany w aspekcie minimalizowania zużywania energii elektrycznej. Polska jest jednym z największych producentów węgla brunatnego w świecie i przy wydobyciu rocznym ok. 62 milionów ton, to także ważny czynnik klimatyczny przyczyniający się pośrednio do zmniejszenia emisji CO2.

Słowa kluczowe: węgiel brunatny, kopalnia odkrywkowa, przemiennik częstotliwości, regulacja prędkości przenośnika

wstecz