Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 355-360

Autorzy: Mariusz Szweda :

Tytuł: Wybrane zagadnienia jakości energii elektrycznej na statkach morskich

Streszczenie: Artykuł przedstawia problem jakości energii elektrycznej w okrętowych systemach elektroenergetycznych. W pierwszej części scharakteryzowano sieć okrętową i porównano ją z siecią lądową. Następnie, pokazano wybrane wyniki badań na jednostkach pływających, które zostały porównane z aktualnymi międzynarodowymi normami dotyczącymi jakości energii na statkach.

Słowa kluczowe: sieć okrętowa, jakość energii elektrycznej, analiza harmonicznych, technika okrętowa (morska)

wstecz