Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 340-349

Autorzy: Franciszek Strzelczyk :

Tytuł: Odnawialne źródła energii w systemie elektroenergetycznym

Streszczenie: W referacie - uwzględniając warunki krajowe - scharakteryzowano: biomasę (współspalanie biomasy z węglem w elektrowniach), elektrownie wiatrowe, ich elementy oraz pracę. W sposób uproszczony oceniono efektywność wybranych OZE w Polsce.

Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, biomasa, współspalanie biomasy z węglem, elektrownie wiatrowe

wstecz