Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 332-339

Autorzy: Andrzej Sowa :

Tytuł: Koordynacja rozwiązań ochrony odgromowej z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej

Streszczenie: Obecnie coraz częściej podstawowym zadaniem ochrony odgromowej jest zapewnienie bezawaryjnego działania systemów elektrycznych i elektronicznych. Ograniczenie zagrożeń piorunowych do bezpiecznych poziomów wymaga koordynacji działań w dziedzinie ochrony odgromowej obiektów budowlanych, ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym oraz uwzględnienia podstawowych zasad kompatybilności elektromagnetycznej.

Słowa kluczowe: urządzenie piorunochronne, urządzenia ograniczające przepięcia, prąd piorunowy, kompatybilność elektromagnetyczna

wstecz