Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 328-331

Autorzy: Piotr Pracki :

Tytuł: Efektywność energetyczna oświetlenia obiektów użyteczności publicznej

Streszczenie: W artykule przedstawiono tematykę wydajności energetycznej oświetlenia. Przedstawiono rozwój zainteresowania omawianą tematyką i prowadzone badania w Zakładzie Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej. Scharakteryzowano ideę oświetlenia wydajnego energetycznie i sposoby jego realizowania. Podano poziomy mocy i energii jednostkowych skorygowanych oświetlenia i propozycję klasyfikowania wydajności energetycznej urządzeń oświetleniowych budynków i dróg. W podsumowaniu zasygnalizowano problemy wymagające rozwiązania.

Słowa kluczowe: wydajność energetyczna, oświetlenie wnętrz, oświetlenie dróg

wstecz