Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 316-320

Autorzy: Maciej Pawlik :

Tytuł: Klasyczne technologie wytwarzania energii elektrycznej w świetle pakietu klimatycznego UE

Streszczenie: Referat przedstawia kierunki rozwoju konwencjonalnych elektrowni cieplnych w warunkach polityki ograniczania emisji CO2. Omówiono problemy rozwoju zaawansowanych technologii węglowych, kierunki rozwoju technologii „zeroemisyjnych” (technologii CCS) oraz technologii gazowych i gazowo-parowych.

Słowa kluczowe: zaawansowane technologie węglowe, technologie „zeroemisyjne” (CCS), układy gazowe i gazowo-parowe

wstecz