Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 291-297

Autorzy: Andrzej Nowakowski :

Tytuł: Teleinformatyczny system integrujący rozproszone źródła i zasobniki energii odnawialnej

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono problemy związane z integracją rozproszonych źródeł energii odnawialnej z systemem energetycznym, w szczególności wymagania i propo¬zy¬cje rozwiązań w zakresie kompleksowego elektronicznego systemu integrującego funkcje monitorowania, stero¬wa¬nia, zabezpieczeń i analizy jakości sieci. Źródła energii odnawialnej dołączone do sieci energetycznej przez konwertery napięcia i częstotliwości, generują całą gamę harmonicznych napięcia i prądu. W artykule przedstawiono propozycje zastosowania zaawansowanych algorytmów przetwarzania sygnałów w urządzeniach zabezpieczeniowych EAZ, pozwalających wyznaczyć harmoniczne do 40-tej włącznie, zarówno dla potrzeb automatyk zabezpieczeniowych, oraz niezbędnych do analizy jakości sieci czy też dokładnego pomiaru mocy. W oparciu o technologie informatyczne przedstawiono sposoby zarządzania źródłami energii odnawialnej rozproszonymi terytorialnie.

Słowa kluczowe: przekaźnik zabezpieczeniowy, sterownik polowy, jakość energii, zasobnik energii, system teleinformatyczny

wstecz