Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 287-290

Autorzy: Waldemar Nawrocki :

Tytuł: Wzorce kwantowe wielkości elektrycznych

Streszczenie: W artykule przeglądowym przedstawiono zasady działania wzorców kwantowych napięcia elektrycznego, rezystancji elektrycznej i częstotliwości. Podano parametry wzorców tych jednostek zainstalowanych w Głównym Urzędzie Miar. Pokazano także powiązanie kwantowych wzorców napięcia elektrycznego, natężenia prądu elektrycznego, częstotliwości i energii w kwantową piramidę metrologiczna.

Słowa kluczowe: system miar SI, wzorce kwantowe, zjawisko Josephsona, kwantowy efekt Halla

wstecz