Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 268-272

Autorzy: Jerzy Mikulski , Jakub Młyńczak :

Tytuł: Wykorzystanie systemu monitoringu GPS do oceny parametrów energetycznych lokomotyw spalinowych

Streszczenie: W artykule omówiono problematykę monitoringu zużycia paliwa przez lokomotywy spalinowe wraz z równoczesnym porównaniem poboru energii elektrycznej na potrzeby trakcyjne i pozatrakcyjne. Podejście takie pozwala na wykrycie nawet minimalnych nielegalnych poborów paliwa z lokomotyw spalinowych oraz pozwala na ciągły monitoring pracy lokomotywy i jej zapotrzebowania na energię.

Słowa kluczowe: lokomotywa spalinowa, przekładnia elektryczna, pobór mocy, monitoring zużycia paliwa

wstecz