Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 256-260

Autorzy: Marek Loboda :

Tytuł: Detekcja wyładowań atmosferycznych na obszarze Polski

Streszczenie: W referacie scharakteryzowano systemy automatycznej detekcji wyładowań atmosferycznych zainstalowane przez różnych operatorów na obszarze Polski. Opisano podstawowe parametry tych systemów, ich możliwości pomiarowe oraz dokładność uzyskiwanych danych, podano przykłady danych o wyładowaniach atmosferycznych oraz możliwości praktycznego ich wykorzystania.

Słowa kluczowe: wyładowania atmosferyczne, systemy detekcji, rejestracja parametrów piorunów

wstecz