Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 249-255

Autorzy: Fryderyk Lasak :

Tytuł: Błędy spotykane przy badaniach instalacji elektrycznych niskiego napięcia

Streszczenie: W artykule omówiono błędy popełniane przy wykonywaniu okresowych i pomontażowych pomiarów instalacji elektrycznych. Zwrócono uwagę na prawidłowy dobór przyrządów pomiarowych, stosowanie właściwych metod pomiarowych i właściwy określenie prądu i czasów wyłączenia zasilania. Omówiono również zasadę „najpierw chronić potem zasilać” wprowadzoną przez nowe przepisy ochrony przeciwporażeniowej.

Słowa kluczowe: skuteczność ochrony przeciwporażeniowej; pomiar rezystancji izolacji; pomiary uziemień

wstecz