Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 236-240

Autorzy: Michał Lisowski :

Tytuł: Wzorce dużych rezystancji i stratności dielektrycznej materiałów izolacyjnych

Streszczenie: Przedstawiono parametry charakteryzujące właściwości metrologiczne wzorców dużych rezystancji i stratności dielektrycznej. Opisano problemy realizacji i użytkowania tych wzorów. Wzorzec stratności dielektrycznej utworzono z szeregowo połączonego kondensatora wzorcowego z rezystorem o znanej wartości Te oryginalnie rozwiązane konstrukcyjnie wzorce tgn przy częstotliwości 50 Hz mają wartości w zakresie (0,1÷10)×10-4, określone z niepewnością 10-5.

Słowa kluczowe: wysokoomowe wzorce rezystancji, wzorce stratności dielektrycznej, właściwości metrologiczne

wstecz