Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 226-231

Autorzy: Krzysztof Lewenstein , Elżbieta Slubowska , Rafał Slubowski :

Tytuł: Wykrywanie uzależnienia alkoholowego na podstawie analizy polisomnogramu z wykorzystaniem sieci neuronowych

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki zastosowania sztucznych sieci neuronowych (ANN) do diagnozowania uzależnienia alkoholowego na podstawie analizy snu. Standardowe zapisy snu zwane polisomnogramami pobrane od 172 osób w połowie zdrowych a w połowie uzależnionych, mężczyzn i kobiet, zostały odpowiednio przetworzone na parametry charakteryzujące pacjentów i zebrane w bazie danych. W naszych badaniach z systemami ANN zestawy danych opisujących pacjenta zostały zoptymalizowane i uproszczone. Z początkowych 26 parametrów udało się zejść do 6 naprawdę niezbędnych do postawienia diagnozy znacznie trafniejszej niż dokonywana przez lekarza (ok. 70%). Nasze systemy neuronalne zweryfikowane 20-podziałową oceną krzyżową pozwoliły osiągnąć trafność wskazania uzależnienia bliską 90%.

Słowa kluczowe: uzależnienie alkoholowe, polisomnogram, diagnoza, sieci neuronowe

wstecz