Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 187-193

Autorzy: Paweł Kowol , Grzegorz Kłapyta :

Tytuł: Materiały typu SMART jako komponenty systemów mechatronicznych

Streszczenie: W pracy przedstawiono przegląd materiałów typu SMART używanych do budowy urządzeń mechatronicznych. Przedstawiono klasyfikację materiałów, podając ich podstawowe własności i ciekawe przykłady zastosowań. Osobny rozdział poświęcono doświadczeniom Katedry Mechatroniki w projektowaniu i konstruowaniu urządzeń mechatronicznych, zbudowanych z tych materiałów, lub przy ich wykorzystaniu.

Słowa kluczowe: Mechatronika, materiały typu SMART, materiały inteligentne, aktuatory

wstecz