Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 182-186

Autorzy: Krzysztof Kluszczyński :

Tytuł: Mechatronika – moda, czy nieuchronność?

Streszczenie: Scharakteryzowano powstanie i rozwój mechatroniki jako nowego kierunku badań naukowych oraz nowego kierunku kształcenia na uczelniach technicznych. Wskazano na najistotniejsze cechy mechatroniki oraz na szerokie, obiecujące perspektywy jej rozwoju.

Słowa kluczowe: Mechatronika, system mechatroniczny, historia nauki

wstecz