Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 179-181

Autorzy: Zbigniew Kierzkowski , Piotr Tarłowski :

Tytuł: Wirtualne systemy informacji przedmiotowej

Streszczenie: Usługi gromadzenia danych i dostępu do informacji przedmiotowej są ważnymi składowymi budowy struktur wirtualnego środowiska informacji. Korzystamy z systemów dostępowych i organizowanych obecnie coraz częściej centrów danych i aplikacji. W ramach centrów realizuje się mechanizmy zarządzania: (a) gromadzeniem zasobów poprzez dostęp do hostów i serwerów sieciowych, z uwzglę¬dnie¬niem ochrony danych i wymaganych prze¬pustowości w wymianie danych, (b) zmianami treści gromadzonych zasobów.

Słowa kluczowe: Usługi gromadzenia danych, wirtualne środowisko informacji

wstecz