Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 172-178

Autorzy: Zbigniew Kierzkowski :

Tytuł: Wirtualna organizacja działań w rozwoju technologii społeczeństwa informacyjnego

Streszczenie: Wirtualna organizacja działań – WOD jest podstawą przemian strukturalnych społeczeństwa informacyjnego. Obecnie obserwuje się wiele sposobów, często różnych opisu obrazów społeczeństwa informacyjnego. Różnice wynikają stąd, że do opisu nieznanej rzeczywistości trzeba brać pod uwagę czynniki technologiczne, informacyjne i organizacyjne, które maja wpływ na obrazy cyfrowej organizacji w gospodarce, polityce i społeczeństwie.

Słowa kluczowe: Wirtualna organizacja działań, społeczeństwo informacyjne

wstecz