Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 108-111

Autorzy: Wiesław Gil , Marek Wawrzyniak , Przemysław Wronek :

Tytuł: System zarządzania siecią energetyczną z serwerami procesów

Streszczenie: W referacie opisano rozwój systemów zarządzania siecią energetyczną na przykładzie znanego w naszej energetyce systemu SYNDIS. Zaprezentowano właściwości systemów klasy SCADA/NMS. Poddano analizie specyfikę serwerów procesów i ich powiązania z innymi systemami. Przedstawiono także założenia dotyczące dalszego rozwoju takich systemów.

Słowa kluczowe: systemy SCADA/NMS, zarządzanie siecią, serwer procesów, jednolity model informacyjny CIM

wstecz