Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 94-101

Autorzy: Bolesław Dudojc :

Tytuł: Zastosowanie iskrobezpiecznych torów pomiarowych w dwuprzewodowym standardzie 4-20mA na statkach morskich

Streszczenie: W pracy przedstawiono wybrane elementy standardu prądowego 4-20mA stosowanego w automatyce przemysłowej. Autor ograniczył się do dwuprzewodowego prądowego sposobu realizacji pomiarów z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z ich wykonania w technice iskrobezpiecznej stosowanej w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem. Opracowane zagadnienia wynikają głównie z doświadczeń autora związanych z eksploatacją specjalistycznych statków morskich i instalacji portowych.

Słowa kluczowe: standard 4-20mA, dopuszczalny obszar pracy, punkt pracy toru pomiarowego, system iskrobezpieczny

wstecz