Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 88-93

Autorzy: Konrad Domke :

Tytuł: Grafika komputerowa – pomiędzy techniką świetlną a informatyką

Streszczenie: Przedstawiono fizyczne podstawy metod grafiki komputerowej oraz metod techniki świetlnej. Dokonano przeglądu najczęstszych metod obliczeniowych stosowanych w technice świetlnej oraz metod i algorytmów symulacyjnych używanych w technice świetlnej i grafice komputerowej.

Słowa kluczowe: grafika komputerowa, technika świetlna, metoda śledzenia biegu promienia

wstecz