Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 81-87

Autorzy: Stefan Domek , Krzysztof Pietrusewicz :

Tytuł: Mechatronika w doskonaleniu konwencjonalnych urządzeń technicznych na przykładzie obrabiarki wielofunkcyjnej

Streszczenie: Przedstawiony w niniejszym artykule materiał stanowi wycinek prac nad problematyką prototypu inteligentnej samodiagnozującej swój stan pracy a następnie aktywnie reagującej na warunki otoczenia wielofunkcyjnej obrabiarki CNC (intelligent Computer Numerical Control - iCNC). Otwartość opracowanego systemu sterowania pozwala na implementacje rozmaitych algorytmów sterowania napędami, dzięki którym moż¬liwa jest zarówno poprawa jakości obróbki skrawaniem, ale również, a może przede wszystkim dowolna rozbudowa i rekonfiguracja interfejsu czło-wiek-maszyna opracowanego rozwiązania.

Słowa kluczowe: mechatronika, obrabiarka CNC, otwartość systemu sterowania

wstecz