Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 74-80

Autorzy: Ryszard Dolny , Krzysztof Madajewski , Mariusz Mazur :

Tytuł: Automatyka regulacji napięcia w krajowym systemie elektroenergetycznym

Streszczenie: W referacie omówiono zagadnienia regulacji napięcia i mocy biernej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). Problematykę regulacji napięć potraktowano całościowo, prezentując problemy regulacji napięć generatorów synchronicznych w elektrowniach systemowych, jak i zagadnienia regulacji napięć w sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Omówiono praktyczne rozwiązania opracowywane w Instytucie Energetyki Oddział Gdańsk a wdrażane w KSE.

Słowa kluczowe: automatyka, regulacja, napięcie, KSE

wstecz