Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 68-73

Autorzy: Antoni Dmowski , Piotr Biczel , Bernard Szymański :

Tytuł: Rola i zastosowania układów energoelektronicznych w energetyce odnawialnej

Streszczenie: Artykuł omawia rolę i zastosowanie przekształtników energoelektronicznych w energetyce wiatrowej i słonecznej. Ponadto, przedstawiona została tematyka mikrosieci prądu stałego. Autorzy wykazują, że rozwój energoelektroniki jest dziś warunkiem koniecznym dalszego zwiększania udziału nowoczesnych technologii energetycznych, a przede wszystkim odnawialnych źródeł energii w bilansie energii pierwotnej.

Słowa kluczowe: energoelektronika, elektrownie wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne, mikrosieci prądu stałego

wstecz