Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 62-67

Autorzy: Andrzej Demenko :

Tytuł: Dyskretne metody opisu pola elektromagnetycznego

Streszczenie: W pracy rozpatrzono siatkowe metody opisu układów z polem elektromagnetycznym. Omówiono ujęcia polegające na podziale przestrzeni na elementy skończone węzłowe, krawędziowe i ściankowe. Rozpatrzono sformułowania wykorzystujące potencjały wektorowe i skalarne. Przedstawiono ekwiwalentne obwodowe modele układu podzielonego na elementy skończone. Wyodrębniono dwie grupy modeli: modele krawędziowe i ściankowe. Opisano modele sprzężone dla sformułowań A-V, -T, A-T. W skrócie omówiono dyskretne modele uzwojeń

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, metoda elementów skończonych, prądy wirowe, obwody magnetyczne

wstecz