Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 24-29

Autorzy: Andrzej Bartoszewicz :

Tytuł: Sterowanie ślizgowe – odporna metoda regulacji obiektów dynamicznych

Streszczenie: Przedstawiony niżej tekst – w przystępny sposób – opisuje najważniejsze zagadnienia sterowania o zmiennej strukturze z ruchem ślizgowym. Przedstawia podstawowe pojęcia dotyczące tej problematyki, wskazuje istotne zalety omawianej metody regulacji oraz wzmiankuje najbardziej aktualne problemy badawcze w tym zakresie.

Słowa kluczowe: sterowanie o zmiennej strukturze, ruch ślizgowy

wstecz