Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 17-23

Autorzy: Jerzy Barglik :

Tytuł: Nagrzewanie indukcyjne w poprzecznym polu magnetycznym -modelowanie matematyczne i weryfikacja doświadczalna

Streszczenie: W artykule na tle aktualnego stanu wiedzy na temat nagrzewania indukcyjnego dokonano analizy urządzeń indukcyjnych do nagrzewania indukcyjnego cienkich wsadów płaskich w poprzecznym polu magnetycznym. Omówiono wyniki modelowania komputerowego przedstawiając dane dotyczące rozkładu wielkości pola elektromagnetycznego i temperaturowego. Dokonano weryfikacji doświadczalnej obliczeń Dokonano krótkiego przeglądu metod obliczania indukcyjnych takich układów grzejnych stosowanych do hartowania.

Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, modelowanie komputerowe, pole poprzeczne

wstecz