Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2009 Str. 13-16

Autorzy: Narcyza Barczak-Araszkiewicz :

Tytuł: Przemysł oświetleniowy w Polsce – szanse i wyzwania

Streszczenie: Na tle historii przemysłu oświetleniowego na ziemiach polskich, autor artykułu zastanawia się nad perspektywami dalszego jego rozwoju w kontekście zmian spowodowanych otwarciem polskiej gospodarki i członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Wytyczone przez Unię Europejską strategiczne cele w zakresie zwiększania efektywności energetycznej są realizowane w sektorze oświetlenia. Przemysł oświetleniowy dysponuje dużym potencjałem w dziedzinie racjonalnego gospodarowania energią. Wykorzystanie tej szansy oznacza nie tylko przyspieszenie rozwoju branży oświetleniowej, ale znaczące korzyści dla konsumentów, gospodarki oraz środowiska naturalnego.

Słowa kluczowe: przemysł oświetleniowy, strategia, kierunki rozwoju, zwiększanie efektywności energetycznej oświetlenia

wstecz