Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2001 Page no. 307-309

Authors: Anatolij Kruczinin , Antoni Sawicki :

Title: Metoda obliczania prądu roboczego łuku i impedancji dodatkowego dławika pieca łukowego

Abstract: W artykule zaproponowano wykorzystanie funkcji mocy promieniowania łuku jako nowej charakterystyki roboczej do projektowania pieców łukowych prądu przemiennego. Do otrzymania tej charakterystyki wykorzystuje się teorię i metody łuku dwuwarstwowego. Maksymalnej mocy promieniowania odpowiada maksymalna stabilność cieplno-fizyczna płonięcia łuku. Druga proponowaną charakterystyka robocza jest prędkość graniczna przemieszczania elektrody. W pracy wyznaczono funkcję prądu roboczego od napięcia wtórnego transformatora i impedancji obwodu zastępczego w podstawowych stadiach topienia wsadu. Podano sposób obliczania reaktancji dodatkowego dławika.

Key words: piec łukowy, łuk elektryczny

wstecz