Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2001 Page no. 302-306

Authors: Romuald Kosztaluk :

Title: CIGRE: Rada Międzynarodowa Wielkich Sieci Elektrycznych. Sukcesy, zagrożenia, implikacje krajowe

Abstract: Przedstawiono organizację, zadania, tematykę prac i osiągnięcia CIGRE, pochodzące z ostatnich kilkunastu lat. Zwrócono uwagę na pojawiające się wyzwania i zagrożenia. Przypomniano role polskich specjalistów, uczestniczących w pracach CIGRE od początkowych lat istnienia tej organizacji.

Key words: CIGRE

wstecz