Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 12/2001 Page no. 297

Authors: Tadeusz Kaczorek :

Title: Podzielność w obwodach elektrycznych minorów stopnia drugiego macierzy licznika macierzy transmitancji przez jej mianownik

Abstract: W artykule wykazano, że w obwodach elektrycznych złożonych z rezystorów, cewek, kondensatorów i źródeł wszystkie minory stopnia drugiego macierzy licznika macierzy transmitancji operatorowej dzielą się bez reszty przez jej najmniejszy wspólny mianownik. Dowód tej tezy przeprowadzono korzystając z postaci kanonicznej Smitha macierzy wielomianowej oraz z twierdzenia Bineta-Cauchy o minorach iloczynu dwóch macierzy. Tezę zilustrowano dwoma przykładami.

Key words: obwód elektryczny, macierz transmitancji

wstecz