Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 11/2001 Page no. 282-285

Authors: Mirosław Gajer :

Title: Prognozy dotyczące wzrostu zapotrzebowania na energie elektryczną

Abstract: Artykuł dotyczy prognozy światowego zapotrzebowania na energie elektryczną, ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Stanów Zjednoczonych jako kraju najbardziej reprezentatywnego. Amerykańscy eksperci oczekują bowiem w najbliższych kilkunastu latach wystąpienia znacznego wzrostu zużycia energii elektrycznej. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrują w ciągle wzrastającym nasyceniu gospodarstw domowych komputerami i urządzeniami peryferyjnymi, a zwłaszcza urządzenia tzw. cyfrowej pętli abonenckiej zapewniającej stały dostęp do sieci komputerowej. Nie bez znaczenia jest również wysoki stopień nasycenia gospodarstw domowych urządzeniami elektronicznymi, które włączane są przez cała dobę. Ocenia się, ze tylko w Stanach Zjednoczonych na zaspokojenie zapotrzebowania ze strony takich urządzeń pracuje kilka dużych elektrowni.

Key words: zapotrzebowanie energii elektrycznej, prognozowanie

wstecz