Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 11/2001 Page no. 278-282

Authors: Tadeusz Bewszko :

Title: Wielokryterialna optymalizacja zasilania w energię odbiorcy komunalno-bytowego

Abstract: W artykule przedstawiono zagadnienia wielokryterialnej optymalizacji zasilania w energię odbiorcy w postaci budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Uwzględniono wszystkie potrzeby energetyczne tego typu odbiorcy oraz najczęściej wykorzystywane sposoby ich zaspokojenia. Do rozwiązania zagadnienia wykorzystano metodologię bazująca na matematycznym modelowaniu sytuacji decyzyjnej (Model-Based Decision Support Methodology) oraz pakiet MCMA (Multi-criteria Model Analysis). Otrzymane wyniki zależą od preferencji decydenta współpracującego z komputerowym systemem wspomagania decyzji.

Key words: optymalizacja wielokryterialna, zasilanie w energię

wstecz