Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 11/2001 Page no. 269-273

Authors: Romuald Kosztaluk , Zdobysław Flisowski :

Title: Metody redukcji przepięć w sieciach elektrycznych

Abstract: Dokonano analizy sposobów ograniczania I eliminacji przepięć, stosowanych w sieciach polskich i innych krajów europejskich. Oceniono skuteczność redukcji przepięć dzięki stosowaniu: dławików Petersena, uziemiania punktu neutralnego bezpośrednio i przez rezystor, przewodów odgromowych do ochrony linii i instalacji piorunochronnych w stacjach, ograniczników przepięć z tlenków cynku i ograniczników ślizgowych oraz tradycyjnych odgromników zaworowych i wydmuchowych. Przedyskutowano role indukcyjnych przekładników napięcia, kondensatorów i dławików równoległych oraz wyłączników z urządzeniem do redukcji przepięć.

Key words: redukcja przepięć, sieci elektryczne

wstecz