Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2005 Str. 94-96

Autorzy: Ewa Jankowska , Tomasz Turowski :

Tytuł: Charakterystyka elektryczna ogniwa niklowo-wodorkowego (Ni/MH) typu KSL

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań elektrycznych ogniw Ni-MH z nowoopracowanymi elektrodami pastowanymi. Przebadano wykonane w CLAiO pryzmatyczne ogniwa niklowo-wodorkowe o pojemności nominalnej 2,9 Ah/ogniwo, z zastosowaniem nowoczesnych nośników elektrod dodatnich i ujemnych - pianki niklowej oraz badano wpływ dodatków masy czynnej na właściwości elektryczne ogniwa. Badania wykazały, że modyfikacja elektrody niklowej wpływa na parametry pracy ogniwa. Istnieje możliwość opracowania elektrod niklowych o większej pojemności lub umożliwiającej zastosowanie wyższych prądów rozładowania.

Słowa kluczowe: ogniwo niklowo-wodorkowe, pastowane elektrody, pianka niklowa, stopy magazynujące wodór

wstecz