Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2005 Str. 86-93

Autorzy: Jan Prokop :

Tytuł: Metoda modelowania silników reluktancyjnych przełączalnych jako układów o cyklicznie przełączanych uzwojeniach

Streszczenie: W pracy przedstawiono metodę formułowania równań modelu matematycznego silników reluktancyjnych przełączalnych (SRM). Przedstawiono ogólną strukturę równań maszyn elektrycznych o cyklicznie przełączanych uzwojeniach oraz metodę definiowania podstawowych funkcji układu przełączającego dla różnych sposobów sterowania SRM. Badania symulacyjne przeprowadzono w oparciu o modele symboliczno-numeryczne w systemach Maple i Matlab/Simulink. Przedstawiono wyniki symulacji przy sterowaniu napięciowym i prądowym. Podano wnioski.

Słowa kluczowe: Silnik Reluktancyjny Przełączalny, SRM, model matematyczny, symulacja, sterowanie

wstecz