Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2005 Str. 79-85

Autorzy: Elżbieta Szychta :

Tytuł: Wpływ pojemności wyjściowych tranzystorów typu MOSFET na pracę jednofazowego szeregowego falownika napięcia

Streszczenie: W artykule przedstawiony jest jednofazowy rezonansowy falownik napięcia z tranzystorami MOSFET. Omówiony jest wpływ pojemności wyjściowych tranzystorów na pracę falownika przy różnych częstotliwościach sterowania. Podane są wyniki badań symulacyjnych w oparciu o program Simplorer.

Słowa kluczowe: falownik rezonansowy wysokiej częstotliwości, pojemność wyjściowa, tranzystor MOSFET

wstecz