Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2005 Str. 74-79

Autorzy: Jerzy Fekecz , Zbigniew Pohl , Jerzy Słowikowski :

Tytuł: Wkład polskich specjalistów w dziedzinie wysokonapięciowej inżynierii materiałowej w działalności międzynarodowych organizacji elektrotechnicznych CIGRE i IEC

Streszczenie: Czynny udział polskich specjalistów w rozwój elektrotechniki datuje się od końca XIX w., tzn. sięga okresu, zanim Polska odzyskała niepodległość. W artykule przedstawiono polskie osiągnięcia w zakresie wysokonapięciowej inżynierii materiałowej. Szczególnie podkreślono osobisty wkład w te prace prof. J.I. Skowrońskiego oraz jego licznych wychowanków i współpracowników.

Słowa kluczowe: kluczowe: wysokie napięcie, inżynieria materiałowa, współpraca międzynarodowa

wstecz